Senaste jaktnyheterna

Nu blir jakten enklare för rullstolsburna jägare

 • 2018 Maj 24
 • svenskjakt.se

Under dagen väntas regeringen fatta beslut om en ändring av jaktförordningen, rapporterar Ekot. Inlägget Nu blir jakten enklare för rullstolsburna jägare dök först upp på Svensk Jakt.

Länsstyrelsen återfår rätt att besluta om skyddsjakt på järv

 • 2018 Maj 24
 • www.alltomjaktochvapen.se

Det var i december 2017 som Naturvårdsverket drog in rätten för Länsstyrelsen i Jämtlands län att fatta beslut om skyddsjakt på järv. Naturvårdsverket ansåg att Länsstyrelsen varit för vidlyftigt i sina beslut om skyddsjakt då de...

Jämtland får besluta om järvjakt igen

 • 2018 Maj 24
 • www.jaktojagare.se

Den första juli får länsstyrelsen i Jämtland tillbaka rätten att besluta om skyddsjakt på järv. I december förra året drogs rätten in av Naturvårdsverket eftersom länsstyrelsen beviljat skyddsjakt i förebyggande syfte på 13 järvar för...

Stora rovdjur generellt friska

 • 2018 Maj 24
 • svenskjakt.se

547 stora rovdjur undersöktes av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, under 2017. De utgjorde en dryg tredjedel av det totala antalet undersökta djur. Inlägget Stora rovdjur generellt friska dök först upp på Svensk Jakt.

Tallplantor skadas av annat än älg

 • 2018 Maj 24
 • svenskjakt.se

Skogsägare i företrädesvis östra Småland uppmanas att titta noga på skadade tallplantor innan de ger klövviltet skulden. En mystisk sjukdom eller skada har nämligen drabbat området, där toppskottet dött på mängder av plantor. Inlägget Tallplantor...

Jämtland återfår rätten att besluta om järvjakt

 • 2018 Maj 24
 • www.jaktjournalen.se

SVT Jämtland berättar att Naturvårdsverket beslutat att länsstyrelsen återfår makten över skyddsjaktsbesluten på järv från och med 1 juni.Länsstyrelsen fattade under senhösten beslut om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar i Jämtland. Det skulle förhindra allvarlig...

Protesterar mot statens insatser vid vargattacker

 • 2018 Maj 24
 • www.jaktjournalen.se

Förbundet agerar bland annat med anledning av attackerna på Molstabergs gård, där fårägarna beslutat lägga ned verksamheten efter den senaste attacken som dödade uppemot 65 får.Tidningen ATL berättar att Svenska fåravelsförbundet söker polistillstånd att arrangera...