Jaktförordning strider mot Europakonventionen

  • 2018 Juni 19
  • www.jaktjournalen.se

Högsta Förvaltningsdomstolen lämnade i går ett avgörande där de förklarar att det var rätt av förvaltningsrätten och kammarrätten att pröva skogsägarens överklagande av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter älg, trots att beslutet enligt 58 § andra stycket 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Ärendet har tidigare varit uppe i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Högsta förvaltningsrätten meddelar också att Kammarrättens dom står fast. Ursprungligen nekade länsstyrelsen skogsägaren skyddsjakt 2014, rapporterar Dagens Juridik.

Skogsägarens skyddsjakt beviljas inte, men det intressanta i detta fall är att det framkommit att Jaktförordningen strider mot Europakonventionen.

Skyddsjakten i det här fallet kan ses som en civil rättighet och som återfinns i artikel sex i Europakonventionen.

 

Powered by WPeMatico