Antal identifierade vargindivider fortsätter öka – den extra DNA-inventeringen nu inne på slutspurten

  • 2020 Mars 26
  • alltomjaktochvapen.se

Den 31 mars avslutas den extrainsatta DNA-inventeringen av varg. Antalet individer fortsätter att öka, vecka tolv har 350 individer identifierats. Den extrainsatta insamlingen av vargspillning som pågått sedan den 1 oktober är nu inne i sitt slutskede, insamlingen avslutas den 31 mars. Så långt har 350 individer identifierats genom DNA tack vare de insamlade proverna. […]

Allt om Jakt & Vapen.

Powered by WPeMatico