Bättre älgförvaltning med lokal anpassning

  • 2020 Maj 23
  • www.jaktojagare.se

För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från SLU.

Powered by WPeMatico