Jaktförbud nytt hot mot stövarraserna

  • 2020 Februari 14
  • www.jaktojagare.se

I jakttidsöversynen från Naturvårdsverket föreslås att skogsharens bevarandestatus ska utredas i år innan det gås vidare med frågan hur det bör bli med allmän jakt på skogs- och fälthare. Det gör att Jägarnas Riksförbud, JRF, varnar för att jaktförbud på skogshare hotar bevarandet av stövarraserna om den klassiska jaktformen med drivande harstövare försvinner. Vargstammen är redan ett hot mot stövarnas framtid.

Powered by WPeMatico